Władze Fundacji

Rada Fundacji

Ewa Sobczyk – Przewodnicząca Rady Fundacji
Grzegorz Kaczmarek – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

Eugenia Malinowska – Prezes Fundacji

Lista plików do pobrania
1. podziękowanie 1   2 MB  /.jpg
2. podziękowanie 2   2 MB  /.jpg