Piszą o nas w mediach

Miejscowe media informują społeczeństwo o działalności Fundacji i sposobie wydatkowania zebranych pieniędzy. Tutaj !

Zdobyte fundusze będą systematycznie przeznaczane na wypoczynek dzieci, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów, odzieży, pomocy naukowych itp.

Zasady i kryteria pomocy określa szczegółowo Statut naszej Fundacji.