zajęcia z rehabilitacji

Pani Katarzyna Twardowska magister fizjoterapii zgłosiła ofertę rehabilitacji ruchowej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia prowadzone będą częściowo na zasadach wolontariatu.

W związku z powyższym oferuje rehabilitację ze schorzeniami i zaburzeniami takimi jak:

• Mózgowe porażenie dziecięce

• Przepuklina oponowo-rdzeniowa

• Choroby genetyczne (zespół Downa, dystrofie mięśniowe)

• Skolioza

• Zaburzenia chodu i koordynacji ruchowej

• Choroby metaboliczne

• Powikłania po urazach i złamaniach

• Deformacje narządu ruchu, pracuję danymi metodami:

• PNF

• Terapia taktylna

• Kinesiology Taping

• Masaż klasyczny, głęboki

• Poizometryczna relaksacja mięśni

• Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

Zapraszamy na zajęcia.

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 664 495 127