Kontakt

Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami
ul. Toruńska 60
88-100 Inowrocław

www.fundacjaksm.pl
e-mail: fundacja@ksmino.pl
Telefon: 601 621 716
 

NIP: 556-27-52-972
Regon: 341360852
KRS: 0000441893
Nr konta: 29 2030 0045 1110 0000 0253 3320