Jonatan Ruszkowski prosi o wsparcie

Proszę o pomoc w sfinansowaniu niestandardowych terapii, niezbędnych do prawidłowego rozwoju mojego niepełnosprawnego syna Jonatana Ruszkowskiego. Jonatan choruje od wczesnego dzieciństwa na autyzm atypowy, astmę oskrzelową, nadpobudliwość psycho-ruchową. Objęty jest specjalistyczną opieką lekarską (psychiatra, pneumolog, alergolog, endokrynolog) oraz terapiami wspomagającymi jego rozwój (psycholog, terapia sensoryczna, logopedyczna, rewalidacja, kynoterapia, hydroterapia). Koszt terapii niestandardowej za 45 minut wynosi 70-100 zł. Obecnie Jonatan jest uczniem Szkoły Integracyjnej w Inowrocławiu w systemie indywidualnego nauczania.

Prosimy ludzi dobrego serca o wsparcie.

Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto:

Nr 78 1090 1069 0000 0001 3121 6137  z dopiskiem 020 Jonatan Ruszkowski 

Przekaż 1% podatku

W imieniu Jonatana serdecznie dziękuje mama.