Jakub MIERZWICKI prosi o pomoc

Jakub Mierzwicki urodził się 28 marca 2006 roku z rozszczepem podniebienia miękkiego, wodogłowiem zanikowym, uszkodzonym nerwem wzrokowym, obustronnym niedosłuchem zmysłowo-odbiorczym.

Mając 7 miesięcy stwierdzono dziecięce porażenie mózgowe, chromosomopatie.    W wieku 18 miesięcy przeszedł operację korekty podniebienia miękkiego.

Kubuś jest pod opieką wielu specjalistów między innymi otolaryngologa, foniatry, chirurga plastycznego, okulisty, alergologa, lekarza rehabilitacji, psychiatry, neurologa, ortopedy.

Mając 4 lata samodzielnie usiadł. W 2011 roku w Międzynarodowym Centrum Mowy i Słuchu przeszedł operację wszczepienia implantu ślimakowego ucha prawego, dzięki temu słyszy. Dziecko robi ogromne postępy rozwojowe. Dzięki intensywnej rehabilitacji zaczyna samodzielnie chodzić po domu.

Koszt rehabilitacji jest bardzo kosztowny, ale przynosi rezultaty i jest duża szansa, że w przyszłości będzie mógł z pomocą drugiej osoby w miarę samodzielnie funkcjonować. Niestety leczenie i rehabilitacja przekraczają możliwości naszego budżetu domowego, dlatego prosimy ludzi dobrego serca o wsparcie.

Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto:

Nr 16 1090 1069 0000 0001 3121 6574 z dopiskiem 002 Jakub Mierzwicki

Przekaż 1% podatku

W imieniu Jakuba za pomoc dziękuje rodzic zastępczy.