Historia Fundacji

Społeczny Komitet Akcja Dobroczynna „Dać Dzieciom Radość”  prowadził działalność
w latach 2004 – 2014.
Ideą Komitetu było niesienie pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los.

Akcja funkcjonowała zgodnie z  Regulaminem rozdziału środków finansowych dla dzieci
do lat 16.

W 2012 roku powstała Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami, która przejęła kontynuację działalności na rzecz osób potrzebujących Tutaj !

Nowy podmiot działa na gruncie prawa, którego głównym wyznacznikiem jest Statut.
Dzięki przekształceniu zyskał nowe znaczenie, szersze formy działania, szczególnie w zakresie pozyskiwania i gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na sprawowanie statutowej działalności charytatywnej.