Elżbieta Leśniak prosi o pomoc

Elżbieta Leśniak w wieku  5 lat  zachorowała na ostra białaczkę szpikową. Obecnie jest po przeszczepie szpiku kostnego.

Powikłaniem po chorobie jest  hipagammaglobulinemia, to znaczy, że organizm sam nie wytwarza immonoglobulin odpowiedzialnych za odporność.

Długotrwałe leczenie, specjalistyczne środki opatrunkowe, jednorazowy sprzęt medyczny oraz częste dojazdy do szpitala to proces bardzo kosztowy dla naszej rodziny.

Dobrowolne wpłaty można przekazywać na konto:

08 1090 1069 0000 0001 3440 3459 z dopiskiem 043 Leśniak Elżbieta

Przekaż 1% podatku.

W imieniu Elżbiety dziękuje mama.