Darowizny na rzecz Fundacji

 

Fundacja przyjmuje darowizny na cele pożytku publicznego. Wpłacając na konto można sobie wpłaconą kwotę odliczyć od podatku.

Uwaga !  Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Do celów pożytku publicznego zaliczana jest m.in:

– pomoc społeczna,

– ochrona i promocja zdrowia,

– działalność charytatywna,

– działaność na rzecz osób niepełnosprawnych,

– działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym

– działania na rzecz kultuiry sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

O rodzajach działalności mówi ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.z 2010 r. nr 234 poz. 1536/

Darowizną mogą być również towary opodatkowane VAT. Za kwotę darowizny uznaje się wartość towaru z podatkiem w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu uzyskanego w czasie roku podatkowego.

1.  Dokonaj wpłaty darowizny na konta bankowe Fundacji:

    BGŻ BNP Paribas Oddział w Inowrocławiu

a/ od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

    Nr  29 2030 0045 1110 0000 0253 3320

b/ darowizny – zbiórki publiczne

    Nr 29 2030 0045 1110 0000 0253 3320

c/ Wpłaty zagraniczne w EURO i USD:

    SWIFT BANKU BGŻ – GOPZPLPW

     Nr 29 2030 0045 1110 0000 0253 3320

2. Zapis majątkowy

Na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zapis majątkowy na rzecz organizacji pożytku publicznego to coraz chętniej wybierana forma dotacji na rzecz potrzebujących. Aby móc przekazać organizacji pożytku publicznego składnik majątku należy sporządzić Akt notarialny.

3. Przekaż 1% podatku

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu wniosku Fundacji K-S-M Jesteśmy z Wami postanowił nadać jej Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Osoby zainteresowane w/w formami pomocy prosimy o kontakt  z biurem Fundacji.

 

Lista plików do pobrania
 
1.  Druk przelewu (1)   317 KB  /.jpg
 
2.  Umowa darowizny 1   75 KB  /.pdf