Arkadiusz Skórcz prosi o pomoc

Aruś Skórcz urodził z poważną wadą wzroku i w związku z tym konieczne było operacyjne usunięcie obydwu soczewek w gałkach ocznych. Dopiero, gdy ukończy 6 lat brak ten będzie można uzupełnić implantami. Do tego czasu rodziców czekają częste i kosztowne wymiany okularów, gdyż obecna wada, to aż +20 na każdym oku, która powinna z każdym rokiem zmniejszać się, aż do momentu wszczepienia sztucznych soczewek. Dodatkowo mnóstwo pieniędzy pochłaniają wizyty u specjalistów oraz podróże do CZD w Warszawie.

Zwracamy się z prośbą o pomoc.

Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto:

Nr 30 1090 1069 0000 0001 3121 6322 z dopiskiem  031 Arkadiusz Skórcz

Przekaż 1% podatku

W imieniu Arkadiusza bardzo dziękują  rodzice.