Andrzejkowy Maraton Zumby dla profesora.

Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Kopernik Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowali w dniu 29 listopada Andrzejkowy Maraton Zumby. Impreza miała charakter dobroczynny.
Warunkiem udziału w maratonie była dobrowolna wpłata 10 zł. do skarbonki. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Partnerem wydarzenia była Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami. Dochód z maratonu przeznaczony został na leczenie Henryka Stankiewicza wieloletniego nauczyciela chemii w inowrocławskim „Kasprze”.

Zebrano 747,00,- zł.